Poznajte Nás 

Váš úspech je pre nás motivacií

 Firma ADAM-SOFT bola založená v roku 1991.

Hlavným cieľom našej firmy je zabezpečiť HW a SW pre malých

podnikateľov. Staroslivosť  o našich klientov počas je zabezpečené na diaľku. Keď je potrebné aj osobnou návštevou.

Tvorba programov  : JURA , SKLAD, MZDY, POKLADŇA 

Tieto programy sú vhodné pre starších podnikateľov, pracovná plocha je veľká, písmeny sú čitateľné aj bez okuliarov.